MB „Wow financing“ paslaugų teikimo ir naudojimosi interneto puslapiu taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. MB „Wow financing“, į. k. 304200649, buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius (toliau –Bendrovė) veikia kaip finansinių paslaugų tarpininkė. Bendrovė padės Jums gauti paskolą ypač geromis sąlygomis. Bendrovė randa Jums palankiausių kreditorių sąlygas ir pateikia pasiūlymą, kuris labiausiai atitiks Jūsų lūkesčius (toliau – Bendrovės paslaugos).
1.2. MB „Wow financing“ paslaugų teikimo ir naudojimosi interneto puslapiu taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Bendrovės paslaugų ir Bendrovės interneto puslapio www.wowfinancing.eu (toliau – Bendrovės interneto puslapis) naudojimosi tvarką bei sąlygas.
1.3. Naudodamiesi Bendrovės paslaugomis ir Bendrovės interneto puslapiu Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.
1.4. Informacija apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys ir kaip Bendrovės interneto puslapyje yra naudojami slapukai, pateikiama Bendrovės privatumo politikoje.

2. Naudojimosi Bendrovės interneto puslapiu tvarka
2.1. Naudodamiesi Bendrovės interneto puslapiu Jūs užtikrinate, kad pateikiama informacija, duomenys ir dokumentai nėra apgaulingi, suklastoti ar neteisingi, nepažeidžia Bendrovės ar trečiųjų asmenų teisių ir interesų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams ir viešajai tvarkai.
2.2. Bendrovė turi pareigą pranešti atsakingoms institucijoms bei įstaigoms, jei yra užfiksuojami atvejai, kai asmenys vykdo neteisėtą ir/ar įstatymų uždraustą veiką (pvz., sukčiavimas, turto pasisavinimas, kito asmens privačios bei asmeninės infomacijos (duomenų) panaudojimas ir kt.).
2.3. Bendrovė turi teisę vienašališkai ir be išankstinio perspėjimo užblokuoti Jūsų paskyrą Bendrovės interneto puslapyje, jeigu Jūs nesilaikote šių Taisyklių nuostatų.
2.4. Jūs patvirtinate, kad naudodamiesi Bendrovės interneto puslapiu Jūs esate pilnametis ir veiksnus asmuo, esate atsakingas už tikslios ir teisingos informacijos, duomenų ir dokumentų pateikimą, nesate apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų svaigiųjų medžiagų, nedarote kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimų, įsipareigojate saugoti Jums patikėtus prisijungimo duomenis.
2.5. Paraiškos pateikimas Bendrovės interneto puslapyje paskolai gauti (toliau – Paraiška) negarantuoja paskolos gavimo, kadangi Bendrovė nėra atsakinga už Jūsų kreditingumo vertinimą ir paskolos suteikimą.

3. Bendrovės paslaugų teikimo tvarka
3.1. Bendrovė paslaugas teikia tuomet, kai Jūs užpildote Paraišką. Tokiu atveju Jūsų Paraišką Bendrovė persiunčia Bendrovės partneriams (kredito davėjams), kurie įvertins Jūsų galimybes gauti paskolą ir pateiks paskolos suteikimo sąlygas. Pažymėtina, kad Bendrovės partneriai (kredito davėjai) turi teisę, bet ne pareigą įvertinti Jūsų galimybes gauti paskolą ir pateikti paskolos suteikimo sąlygas.
3.2. Paskolų palyginimo paslauga Jums teikiama nemokamai.
3.3. Bendrovė paslaugas Jums gali suteikti tik Jums prisijungus ar užsiregistravus Bendrovės interneto puslapyje, patvirtinus savo tapatybę, užpildžius Paraišką ir į Bendrovės banko sąskaitą padarius 0,01 Eur pavedimą.
3.4. 0,01 Eur pavedimo tikslas – patvirtinti Jūsų tapatybę ir įsitikinti, kad Jūs norite pasinaudoti Bendrovės paslaugomis. 0,01 Eur nėra laikomas mokesčiu, todėl Bendrovė šios sumos negrąžina, neišrašo sąskaitos-faktūros, tai nesuteikia teisės Jums gauti papildomų Bendrovės paslaugų.
3.5. Padarius 0,01 Eur pavedimą, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su Bendrovės taikoma privatumo politika.
3.6. Prisijungti prie Bendrovės interneto puslapio ir savo paskyros Jūs galite per Facebook, Google ar užsiregistravus (įvedant savo el. paštą bei susikurtą slaptažodį).
3.7. Bendrovė Jus informuoja, kad galimas paskolos terminas yra nuo 1 iki 72 mėnesių. Metinė palūkanų norma yra nuo 8,6% iki 75%. Maksimali Bendroji vartojimo kredito kainos metinė norma gali siekti iki 103,87%.

4. Baigiamosios nuostatos
4.1. Bendrovės interneto puslapis ir jame esanti informacija yra Bendrovės intelektinė nuosavybė, kuri saugoma Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4.2. Draudžiama be Bendrovės raštiško sutikimo kopijuoti ar kitaip naudoti (platinti, viešinti ir pan.) Bendrovės interneto puslapyje paskelbtą informaciją.
4.3. Tarp Bendrovės ir Jūsų kylantys ginčai bus sprendžiami derybų būdu. Nepavykus ginčo išspręsti derybu būdu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4.4. Jūs patvirtinate, kad su visomis Taisyklių nuostatomis susipažinote ir jas supratote, jos yra aiškios, suprantamos ir priimtinos. Jūs pareiškiate, kad Bendrovės paslaugomis ir Bendrovės interneto puslapiu naudojatės laisvu apsisprendimu ir valia, be apgaulės, prievartos ar spaudimo.
4.5. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu, vienašališkai ir nepranešusi Jums keisti šias Taisykles.
4.6. Kilus klausimams kviečiame Jus susisiekti su Bendrove šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais.

5. Kontaktinė Bendrovės informacija
5.1. Dėl Bendrovės paslaugų ir kitais klausimais Jūs galite kreiptis šiais kontaktais:
MB „Wow financing“
Į. k. 304200649
Buveinės adresas Laisvės pr. 60, Vilnius
Tel. +370 670 27057
El. paštas: support@wowfinancing.eu

Atnaujinta 2022-09-14

Taisyklės